Nokia Lumia 800

How To Take A Screenshot or Screen Capture With The Nokia Lumia 800:

Unfortunately, there is no way to natively take a screenshot on a Nokia Lumia 800 without having a developer unlocked device  :(

 

Nokia Lumia 800