Nokia Lumia 900

How To Take A Screenshot or Screen Capture With The Nokia Lumia 900:

Unfortunately, there is no way to natively take a screenshot on a Nokia Lumia 900 without having a developer unlocked device  :(

Nokia Lumia 900