Nexus 10

How To Take A Screenshot With Nexus 10

To take a screenshot or screen capture with the Nexus 10:

Hold down the POWER button and the VOLUME DOWN button at the same time.Nexus 10

 

Nokia Asha 302

 How To Take A Screenshot With Nokia Asha 302 Unfortunately, the Nokia Asha 302 cannot natively take screenshots...

Preview

How To Take A Screenshot or Screen Capture With The HTC First To take a screenshot or screen capture with the HTC First, simply: Hold down the VOLUME DOWN button and the POWER button for a few seconds....

Preview

How To Take A Screenshot or Screen Capture With The Hudl To take a screenshot or screen capture with the Hudl: To take a screenshot on the Hudl 2, simply press and hold both the VOLUME DOWN and the POWER button at the same time. You can view the screenshot in the ‘Gallery’ App....

Nokia Lumia 620

How To Take A Screenshot or Screen Capture With The Nokia Lumia 620 To take a screenshot or screen capture with the Nokia Lumia 620: Hold down the POWER button and the START button at the same time. The POWER button is on the right of the phone, the START button is the middle button on the front of the phone. The images … Continue reading Nokia Lumia 620...