Nokia Lumia 920

How To Take A Screenshot With Nokia Lumia 920

To take a screenshot or screen capture with the Nokia Lumia 920:

Hold down the POWER button and the START button at the same time. The POWER button is on the right of the phone, the START button is the middle button on the front of the phone.Nokia Lumia 920

The images will appear in the Screenshots folder in the Photos hub.

Motorola MotoSmart

How To Take A Screenshot or Screen Capture With The Motorola MotoSmart Unfortunately the Motorola MotoSmart cannot natively take screenshots...

Preview

How To Take A Screenshot or Screen Capture With The Elephone P5000 To take a screenshot or screen capture with the Elephone P5000 Press and hold the VOLUME DOWN and POWER buttons at the same time....

Samsung Galaxy S5

How To Take a Screenshot or Screen Capture with the Samsung S5 To take a screenshot or screen capture with the Samsung Galaxy S5, simply: Hold down the HOME button and the POWER button at the same time. The HOME button is on the front of the phone at the bottom and the POWER button is on the side of the phone, on … Continue reading Samsung Galaxy S5...

Samsung Galaxy Tab 2

How To Take A Screenshot Or Screen Capture With The Samsung Galaxy Tab 2? To take a screenshot or screen capture with the Samsung Galaxy Tab 2, simply: Hold down the BACK ARROW key and the POWER button. The BACK ARROW is on the front of the tablet, at the front and the POWER button is on the right side of the tablet. … Continue reading Samsung Galaxy Tab 2...